Dječji vrtić / jaslice Ciciban  
     
  Dječji vrtić Građa  
     
  Dječji vrtić Jutro  
     
  Dječji vrtić Jutro - odjel za rad s djecom s teškoćama u razvoju  
     
  Dječji vrtić / jaslice Kućica  
     
  Dječji vrtić Ljubica  
     
  Dječji vrtić / jaslice Pčelica  
     
  Dječji vrtić Radost  
     
  Dječji vrtić / jaslice Šibenski tići  
     
  Jaslice Tintilinić  
     
  Dječji vrtić / jaslice Varoš  
     
  Jaslice Veseljko  
     
  Dječji vrtić Veslo  
     
  Dječji vrtić / jaslice Vidici  
     
  Dječji vrtić Vjeverica